SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI HK.

Sayın Mükellefimiz, Sokağa çıkma kısıtlamaları süresince muafiyet kapsamında çalışması gereken işyerlerinin, çalışacak personelleri için alınması gereken çalışma izin/muafiyet belgeleri ( görev belgesi ) e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sisteminden alınması gerekmektedir. Şu an elinizde olan izin yazılarınızın geçerlil…

KDV ORANLARI VE İŞYERİ STOPAJ ORANI DEĞİŞİKLİĞİ HK.

Sayın Mükellefimiz, 31.07.2020 tarihli ve 31202 sayılı resmi gazetede yayınlanan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ( Karar Sayısı: 2812) ile aşağıda belirtilen mal ve hizmetlerin KDV oranlarında değişiklik yapılmıştır. Ayrıca aynı tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanan 281…

AZ TEHLİKELİ İŞYERLERİ İŞ GÜVENLİĞİ HK.

AZ TEHLİKELİ İŞYERLERİNDE İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BAŞLADI 1- 01/07/2020 tarihinden itibaren; Kamu Kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan özel sektör işyeri işverenleri, İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi çalıştırmak veya bunlardan hizmet almak zorundadır. 2- 50’den…

Zorunlu Bireysel Emeklilik Kesintisi ( BES )

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 01.01.2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere işyerinde çalışan sayısına göre kademeli olarak yürürlüğe girmiştir. 01.01.2018 tarihinden itibaren 50 den fazla ve 100 den az işçinin çalışacağı ve 45 yaşını doldurmamış tüm çalışanların, zorunlu olarak Bireysel Emeklilik Sistemine dahil edilmeleri gerekmektedir. …

Limited Şirketlerin Amme Borcundan Sorumluluğu ve Hisse Devri

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun uyarınca limited şirket hakkında yapılan takip sonucu, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından ortakların ve kanuni temsilcilerin sorumlulukları doğacaktır. Buna göre; – Limited şirket ortakları hakkında yapılacak takip, 35 inc…

Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmede Vergisel Avantajlar

KOBİ’lerde tam mükellef kurumlar vergisi mükellefleri arasındaki devir yoluyla birleşme ya da tür değiştirme, vergisiz birleşme ya da tür değiştirme olarak ifade edilmektedir. Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre mal varlıklarının başka bir şekilde devrinde emsal bedeller esas alınarak kurum matrahı oluşturulmamakta, kurumlar vergisi uygulan…

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi