AZ TEHLİKELİ İŞYERLERİ İŞ GÜVENLİĞİ HK.

AZ TEHLİKELİ İŞYERLERİNDE İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BAŞLADI 1- 01/07/2020 tarihinden itibaren; Kamu Kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan özel sektör işyeri işverenleri, İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi çalıştırmak veya bunlardan hizmet almak zorundadır. 2- 50’den…

Limited Şirketlerin Amme Borcundan Sorumluluğu ve Hisse Devri

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun uyarınca limited şirket hakkında yapılan takip sonucu, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından ortakların ve kanuni temsilcilerin sorumlulukları doğacaktır. Buna göre; – Limited şirket ortakları hakkında yapılacak takip, 35 inc…

Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmede Vergisel Avantajlar

KOBİ’lerde tam mükellef kurumlar vergisi mükellefleri arasındaki devir yoluyla birleşme ya da tür değiştirme, vergisiz birleşme ya da tür değiştirme olarak ifade edilmektedir. Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre mal varlıklarının başka bir şekilde devrinde emsal bedeller esas alınarak kurum matrahı oluşturulmamakta, kurumlar vergisi uygulan…

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi