2024 Yılı Ocak Ayı Asgari Ücret Tutarları ve İşverene Maliyeti

Sayın Mükellefimiz,

2024 yılı için belirlenen günlük brüt asgari ücret tutarı 666,75 TL. olup, bu tutara göre hesaplanan aylık brüt asgari ücret 20.002,50 TL. dir.

Net  Asgari Ücretin Hesaplaması aşağıda belirtilmiştir;

Brüt Asgari Ücret                                                        20.002,50 TL.

SGK İşçi Primi  % 14                                                  2.800,35 TL.

İşsizlik Sig.işçi Primi % 1                                            200,03 TL.

Gelir Vergisi Kesintisi % 15                                         0,00 TL.

Damga Vergisi Kesintisi % 0,759                                0,00 TL.

Kesintiler Toplamı                                                        3.000,38 TL.

NET ÖDENECEK ASGARİ ÜCRET                          17.002,13TL.

Kapıcılar İçin Asgari Ücretin Hesabı ve İşverene Maliyeti:

Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.

Kapıcılar İçin Net Asgari Ücretin Hesabı;

Brüt Asgari Ücret                                                        20.002,50 TL.

SGK İşçi Primi  % 14                                                  2.800,35 TL..

İşsizlik Sig.işçi Primi % 1                                            200,03 TL.

Kesintiler Toplamı                                                       3.000,38 TL.

NET ÖDENECEK KAPICI ASGARİ ÜCRETİ            17.002,13TL.

2024 Yılı Asgari Ücretin İşverene Maliyeti ;

Brüt Asgari Ücret                                                        20.002,50 TL.

SGK İşveren Primi % 15,5                                          3.100,39 TL. 

İşsizlik Sig. İşveren Primi % 2                                     400,05 TL.

İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ                               23.502,94 TL.

NOTLAR:

Ø  Hesaplamalar yapılırken, sigorta primlerini düzenli ödeyen bir işveren olarak değerlendirme yapıldığından primler % 5 indirimli olarak hesaplanmıştır.

Ø  Sadece % 5 indirimli prim ödenen bir asgari ücretlinin aylık vergi ve sigorta maliyeti 6.500,81 TL. dir.

             Ø  Asgari ücretin işveren olan maliyetinde kapıcı veya normal çalışan arasında bir fark bulunmamaktadır.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi