2023 Yılı Asgari Ücret Tutarları ve İşverene Maliyeti

Sayın Mükellefimiz,

2023 yılının Ocak ayından itibaren belirlenen yeni günlük brüt asgari ücret tutarı 333,60  TL. olup, bu tutara göre hesaplanan aylık brüt asgari ücret 10.008,00 TL. dir.

Net  Asgari Ücretin Hesaplaması aşağıda belirtilmiştir;

Brüt Asgari Ücret                                                              10.008,00 TL.

SGK İşçi Primi  % 14                                                         1.401,12 TL.

İşsizlik Sig.işçi Primi % 1                                                  100,08 TL.

Gelir Vergisi Kesintisi % 0                                                 0,00 TL. (Asgari ücretten Gelir Vergisi Kaldırılmıştır.)

Asgari Geçim İndimi ( Bekar )                                           0,00 TL. (Asgari Geçim İndirimi Kaldırılmıştır.)

Damga Vergisi Kesintisi % 0,759                                      0,00 TL. (Asgari ücretten Damga Vergisi Kaldırılmıştır.)

Kesintiler Toplamı                                                             1.501,20 TL.

NET ÖDENECEK ASGARİ ÜCRET                                          8.506,80 TL.

Kapıcılar İçin Asgari Ücretin Hesabı ve İşverene Maliyeti:

Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.

Kapıcılar İçin Net Asgari Ücretin Hesabı;

Brüt Asgari Ücret                                                           10.008,00 TL.

SGK İşçi Primi  % 14                                                      1.401,12 TL.

İşsizlik Sig.işçi Primi % 1                                               100,08 TL.

Kesintiler Toplamı                                                          1.501,20 TL.

NET ÖDENECEK KAPICI ASGARİ ÜCRETİ                        8.506,80 TL.

2023 Yılı Asgari Ücretin İşverene Maliyeti ;

Brüt Asgari Ücret                                                            10.008,00 TL.

SGK İşveren Primi % 15,5                                               1.551,24 TL. 

İşsizlik Sig. İşveren Primi % 2                                         200,16 TL.

İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ                                         11.759,40 TL.

NOTLAR:

* Hesaplamalar yapılırken, sigorta primlerini düzenli ödeyen bir işveren olarak değerlendirme yapıldığından primler % 5 indirimli olarak hesaplanmıştır.

* Sadece % 5 indirimli prim ödenen bir asgari ücretlinin aylık sigorta maliyeti 3.252,60 dir.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi