2023 Yılı Temmuz Ayı Asgari Ücret Tutarları ve İşverene Maliyeti

Sayın Mükellefimiz,

2023 yılının Temmuz ayından itibaren belirlenen yeni günlük brüt asgari ücret tutarı 447,15 TL. olup, bu tutara göre hesaplanan aylık brüt asgari ücret 13.414,50 TL. dir.

Net  Asgari Ücretin Hesaplaması aşağıda belirtilmiştir;

Brüt Asgari Ücret                                                              13.414,50 TL.

SGK İşçi Primi  % 14                                                        1.878,03 TL.

İşsizlik Sig.işçi Primi % 1                                                  134,15 TL.

Gelir Vergisi Kesintisi % 0                                                 0,00 TL. (Asgari ücretten Gelir Vergisi Kaldırılmıştır.)

Asgari Geçim İndimi ( Bekar )                                           0,00 TL. (Asgari Geçim İndirimi Kaldırılmıştır.)

Damga Vergisi Kesintisi % 0,759                                      0,00 TL. (Asgari ücretten Damga Vergisi Kaldırılmıştır.)

Kesintiler Toplamı                                                             2.012,18 TL.

NET ÖDENECEK ASGARİ ÜCRET                                 11.402,32 TL.

2023 Yılı Temmuz Ayı Asgari Ücretin İşverene Maliyeti ;

Brüt Asgari Ücret                                                               13.414,50 TL.

SGK İşveren Primi % 15,5                                                 2.079,25 TL. 

İşsizlik Sig. İşveren Primi % 2                                            268,29 TL.

İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ                                       15.762,04 TL.

NOTLAR: 

* Hesaplamalar yapılırken, sigorta primlerini düzenli ödeyen bir işveren olarak değerlendirme yapıldığından primler % 5 indirimli olarak hesaplanmıştır.

* Sadece % 5 indirimli prim ödenen bir asgari ücretlinin aylık sigorta maliyeti 4.359,72  dir.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi