2021 Yılı Asgari Ücret Tutarları ve İşverene Maliyeti

2021 yılı için belirlenen günlük brüt asgari ücret tutarı 119,25 TL. olup, bu tutara göre hesaplanan aylık brüt asgari ücret 3.577,50 TL. dir.

Net  Asgari Ücretin Hesaplaması aşağıda belirtilmiştir;

Brüt Asgari Ücret                                            3.577,50 TL.

SGK İşçi Primi  % 14                                        500,85 TL.

İşsizlik Sig.işçi Primi % 1                                  35,78 TL.

Gelir Vergisi Kesintisi % 15                              456,13 TL.

Asgari Geçim İndimi ( Bekar )                          268,31 TL. (+)

Damga Vergisi Kesintisi % 0,759                     27,15 TL.

Kesintiler Toplamı                                             751,60 TL.

NET ÖDENECEK ASGARİ ÜCRET                 2.825,90 TL.

Kapıcılar İçin Asgari Ücretin Hesabı ve İşverene Maliyeti:

Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.

Kapıcılar İçin Net Asgari Ücretin Hesabı;

Brüt Asgari Ücret                                                        3.577,50 TL.

SGK İşçi Primi  % 14                                                              500,85 TL.

İşsizlik Sig.işçi Primi % 1                                                        35,78 TL.

Kesintiler Toplamı                                                                  536,63 TL.

NET ÖDENECEK KAPICI ASGARİ ÜCRETİ              3.040,87 TL.

2021 Yılı Asgari Ücretin İşverene Maliyeti ;

Brüt Asgari Ücret                                                        3.577,50 TL.

SGK İşveren Primi % 15,5                                          554,51 TL. 

İşsizlik Sig. İşveren Primi % 2                                     71,55 TL.

İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ                                4.203,56 TL.

NOTLAR:

Ø  Hesaplamalar yapılırken, sigorta primlerini düzenli ödeyen bir işveren olarak değerlendirme yapıldığından primler % 5 indirimli olarak hesaplanmıştır.

Ø  Sadece % 5 indirimli prim ödenen bir asgari ücretlinin aylık vergi ve sigorta maliyeti 1.377,66 TL. dir.

Ø  Asgari ücretin işveren olan maliyetinde kapıcı veya normal çalışan arasında bir fark bulunmamaktadır.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi